Psychoterapie

 • Mgr. Zuzana FIŠAROVÁ

  PSYCHOTERAPIE A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

  TEL: +420 702 091 274

  fisarova.zuzana@seznam.cz

  Pracuji s dospělými, dospívajícími i s rodinami. Nejčastěji se s klienty zabýváme emočními problémy a problémy ve vztazích, prožíváním náročných životních situací (ztráta blízké osoby, rozvod, rozchod, změna školy), strachy, úzkostmi a depresemi, nadměrným stresem a syndromem vyhoření, nebo problémy v mateřství a rodičovství (výchovné poradenství).

  Pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR starší 7 let mohou čerpat příspěvek až 5000 Kč na podporu svého duševního zdraví v rámci projektu „Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory“. Více informací naleznete na https://dusevnizdravi.vzp.cz/informace-o-prispevku/.

 • Vladislava NOVÁKOVÁ

  TERAPEUT PSYCHO-ENERGETICKÉ TRANSFORMACE

  TEL: +420 602 547 677

  novakovavladislava@gmail.com

  Řešení pro stres, vztahy, nemoci, těžké životní situace...

  Psychoterapeutické metody mnou používané:

  • EFT metoda emoční svobody, 
  • NLP neurolingvistické programování, 
  • KBT kognitivně behaviorální terapie, 
  • Psychodynamická terapie, 
  • Krátká psychoterapie,
  • Autogenní trénink, 
  • Jacobsnova progresivní relaxace.
 • Mgr. Tereza ZAHRADNÍKOVÁ, Ph.D.

  TERAPIE A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ

  TEL: +420 728 633 761

  zahradnikovater@seznam.cz

  Jsem terapeutka, speciální pedagožka a průvodkyně v konceptu Terapie divočinou. Ve své práci využívám integrativního gestalt přístupu, proto se společně s klientem nejčastěji pohybujeme v prostoru tady a teď. To nám pomáhá prozkoumat různé tíživé situace či prožitky. Samotný proces terapie není vždy lehký ani rychlý, ale věřím, že díky němu je poté život kvalitnější. 
  V současné době do své péče přijímám především dospívající a dospělé klienty na dlouhodobou terapii. Mohu vám nabídnout podporu v tíživých situacích, týkajících se osobních témat, mezilidských vztahů, či vás provést náročným životním obdobím. Protože jsem sama maminka malého dítěte, nabízím také podporu v rodičovských tématech.
  Miluji přírodu, a proto ji ráda zařazuji i do své terapeutické práce. Kromě skupinových výjezdů terapie divočinou je možné se domluvit na terapii v přírodě, kde využívám krajiny blízkého okolí jako hlavního nástroje v procesu změny.
  Jsem frekventantka v závěrečné fázi psychoterapeutického výcviku INSTEP, který mě odborně zaštiťuje a poskytuje mi skupinovou supervizi. Dále pracuji pod pravidelnou individuální supervizí a řídím se etickými zásadami České asociace pro psychoterapii (ČAP).

Psychoterapie je léčba duše

Jejím cílem je díky vzájemné spolupráci klienta a psychoterapeuta úspěšně zvládnout klientovy náročné životní situace, traumata, strachy a úzkosti, fobie, stresy a deprese.

Na rozdíl od psychologie, která spíše vede a radí, a od psychiatrie, která léčí psychofarmaky, má psychoterapie k dispozici různé psychoterapeutické metody.

Zvolení správné psychoterapeutické metody či účinné kombinace několika těchto metod a vzájemná důvěra mezi klientem a terapeutem je základním klíčem k úspěchu.

Zkuste také: