Psychoterapie

 • Mgr. Zuzana FIŠAROVÁ

  PSYCHOTERAPIE A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

  TEL: +420 702 091 274

  fisarova.zuzana@seznam.cz

  Pracuji s dospělými, dospívajícími i s rodinami. Nejčastěji se s klienty zabýváme emočními problémy a problémy ve vztazích, prožíváním náročných životních situací (ztráta blízké osoby, rozvod, rozchod, změna školy), strachy, úzkostmi a depresemi, nadměrným stresem a syndromem vyhoření, nebo problémy v mateřství a rodičovství (výchovné poradenství).

  Pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR starší 7 let mohou čerpat příspěvek až 5000 Kč na podporu svého duševního zdraví v rámci projektu „Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory“. Více informací naleznete na https://dusevnizdravi.vzp.cz/informace-o-prispevku/.

 • Vladislava NOVÁKOVÁ

  TERAPEUT PSYCHO-ENERGETICKÉ TRANSFORMACE

  TEL: +420 602 547 677

  novakovavladislava@gmail.com

  Řešení pro stres, vztahy, nemoci, těžké životní situace...

  Psychoterapeutické metody mnou používané:

  • EFT metoda emoční svobody, 
  • NLP neurolingvistické programování, 
  • KBT kognitivně behaviorální terapie, 
  • Psychodynamická terapie, 
  • Krátká psychoterapie,
  • Autogenní trénink, 
  • Jacobsnova progresivní relaxace.

Psychoterapie je léčba duše

Jejím cílem je díky vzájemné spolupráci klienta a psychoterapeuta úspěšně zvládnout klientovy náročné životní situace, traumata, strachy a úzkosti, fobie, stresy a deprese.

Na rozdíl od psychologie, která spíše vede a radí, a od psychiatrie, která léčí psychofarmaky, má psychoterapie k dispozici různé psychoterapeutické metody.

Zvolení správné psychoterapeutické metody či účinné kombinace několika těchto metod a vzájemná důvěra mezi klientem a terapeutem je základním klíčem k úspěchu.

Zkuste také: